top of page

Yatırım Teşfik Hizmetlerimiz

Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, üretim ve istihdamın artırılması, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma- geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, uluslararası doğrudan yatırımların artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesidir. 

 

Bu amaca bağlı olarak Yatırım Teşvik Sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşur.

 

Yatırım teşfiklerinden

Sermaye şirketleri,

Şahıs firmaları,

Vakıflar,

Dernekler

Kooperatifler yararlanabilirler

 

Ayrıca, devletin yeni işletme kuranlara uyguladığı teşfiklerden de yararlanma imkanı bulunmaktadır.

 

AR-GE için TÜBİTAK teşfikleri işletmesini büyütmek isteyen şirketlere olanak tanımaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi alımı, ilerleme ve kapanış işlemleri

• Güney Marmara Kalkınma Ajansı Hibe Programları

• Kırsal Kalkınma Hibe Programları

• Dahilde İşleme İzin Belgeleri işlemleri

• Tarife Kontenjanı işlemleri

• AB Hibe Programları

 

bottom of page