top of page

Vergi Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Sürekli vergi danışmanlığı.

 

Uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler.

 

Yurt dışında iş yapan Türk vatandaşları veya şirketlerin vergi, danışmanlık, şirket kuruluşu vb. faaliyetlerinin takibi.

 

Yabancı uyruklu yatırımcılar için Türkiye'de gerekli tüm belge ve izinlerin temini ve takibi.

 

KDV planlaması ve yurtiçi/yurtdışı KDV mahsup işlemleri.

 

Vergi uyuşmazlıklar ve uzlaşma hizmetleri

 

Yapılacak uluslararası sözleşmelerin lisans, royalti, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri v.b. Vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirilmesi.

bottom of page