top of page

Muhasebe Hizmetleri

3568 Sayılı Serbest muhasebeci,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun tanımış oldu yetkiler dahilinde,


Türk Ticaret Kanunu'na göre sermaye şirketlerinin kurulması,bu sermaye şirketlerin yasal hesapların tutulması ve kayıt edilmesi,

 

Aylık KDV,Muhtasar, SGK beyanname ve bildirgelerinin hazırlanması ve ilgili vergi dairesine internet ortamında verilmesi,

 

Üç aylık Gecici Vergi beyannamelerin hazırlanması ve vergi dairesine verilmesi,

 

BA ve BS formlarının hazırlanması,teyit edilmesi ve vergi dairesine gönderilmesi,

 

Bilanco ve Gelir Tablosunun Dip notları ve ekleri ile birlikte hazırlanması

 

Yıllık Kurumlar Vergisi beyannamesi v eya Gelir Vergisi beyannamesi işlemleri

 

Sigortalı çalışanların aylık bordro işlemlerinin yapılması

 

Bu işlerin benzeri olan,

İşletme hesabı defter tutan (Şahıs firmalarının) ve Serbest Meslek erbabları (Avukatlar, Mimarlar, tasarımcılar, vb fikri hizmet üreten) işletmelere de bu hizmetler sunulmaktadır.

 

 

bottom of page