BLOG

January 16, 2019

Maliye Bakanlığı 2018 yılı içinde, belirli tutarın üzerinde kredi kartı harcaması yapan kişileri tespit edip, onları görüşmeye çağırmaktadır. Bu kişilere; Gelir Vergisi beyanları, şirket ortağı iseler kâr payı alıp almadıkları, şirketlerinden ücret ya da huzur hakkı al...

January 14, 2019

2019 yılında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı belli oldu.

2019 yılında çalışanlar ne kadar kıdem tazminatı alabilecek ?

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak ? 

January 13, 2019

2018 yılında uygulanan had ve tutarların, 2018 yılı için %23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanacak olan had ve tutarlar ekli listede gösterilmiştir.

January 11, 2019

Yıllık gelir vergisi beyannameleri (72,70 TL)

Kurumlar vergisi beyannameleri   (97,10 TL)

Katma değer vergisi beyannameleri (48,00 TL)

Muhtasar beyannameler (48,00 TL)

Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç (48,00 TL)

Gümrük idarelerine verilen be...

January 11, 2019

Tebligat işlemleri, 1 Ocak 2019’dan itibaren elektronik yolla yapılacak.

Değişikliğe göre, tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin, kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler, avukatlar, noterler, arabulucular ve bilirkişiler gibi kanun kapsamında yer alan tüm gerçek ve...

January 11, 2019

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 60) Değerli Kağıtlar tebliği 31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı Resmî Gazete - 3. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2019 yılında uygulanacak satış bede...

January 11, 2019

MTV’de gelecek yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 15,9 olarak belirlenirken, 1301 - 1600 cc arasındaki 1-3 yaş otomobillerde 31 Aralık 2017 öncesinde tescil edilenler için bin 500, bu tarihten sonra tescil edilen ve değeri 40 bin-70 bin lira arasında olanlar için d...

January 11, 2019

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 305 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar 2019 takvim yılında uyg...

January 11, 2019

1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olacak asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 25 Aralık 2018 tarihli toplantısında belirlendi.

Buna göre, 2018 yılında geçerli olan asgari ücret %26,05'lik bir artışla yeni yılda brüt 2.558,40 TL olarak aç...

Please reload

Featured Posts

Maliye Bakanlığı Kredi Kartı Harcamalarını İnceliyor

January 16, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic