top of page

Emlak Vergisi Hizmetleri

1986 yılından itibaren belediyeler tarafından tahsil edilen Emlak vergisi, taşınmazlardan alınan dolaysız bir vergi türüdür.

Bina, arsa gibi taşınmaz sahipleri yıllık olarak emlak vergisi ödemekle sorumludur. Emlak vergisi, objektif vergiler grubuna dahil olup, süreklilik taşımaktadır.

 

Servet vergisi olarak da anılan emlak vergisi iki çeşittir;

 • Bina vergisi

 • Arazi vergisi

Emlak vergisi başvurusu nasıl yapılır?

Taşınmazın bağlı olduğu belediyeye başvuru yapılarak, emlak vergisi ödeme işlemleri başlatılmaktadır.

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Tapu ve fotokopisi

 • Nüfus cüzdanı ve fotokopisi

 • Binanın yapı kullanma izni ve fotokopisi

 • Binanın adresi (İkamet, vergi numarası)

 • Başvuru yılına ait damga pulu

Bu belgeler hazırlanarak, ilgili belediyenin emlak vergisi bölümüne başvuru yapılmaktadır. 

Emlak vergisi ödemeleri nasıl yapılır?

 • Yıl içerisinde tek ya da iki aşamada ödeme yapılabilir.  Emlak vergisi ödemelerinin alındığı dönem Ocak ve Kasım aylarıdır.  Toplam emlak vergisi tutarı tek seferde ya da bu ödeme dönemlerinde iki taksit olarak ödenebilir.

Emlak vergisi nasıl hesaplanır?

 • Vergi ödemesi arsa, arazi, mesken ve işyerleri için farklı oranlarda hesaplanır. Bu oranlar ise, vergi yılı içerisinde asgari rayiç değerler üzerinden hesaplanmaktadır.

Vergi oranları;

 • Arsa: %6

 • Arazi:%3

 • Meskenler: %2

 • İşyerleri: %4

Ayrıca belirtmek gerekir ki, Büyükşehir belediye sınırları içindeki taşınmazlar için belirtilen vergi oranları iki kat değerinde artarak hesaplanır.

Emlak vergisi nasıl ödenir?

 • Belediyeler tarafından tahsil edilmekte olan emlak vergisi doğrudan bina, arsa, arazinin bağlı olduğu belediyeye yapılabilmektedir. Ayrıca, emlak vergisi mükellef numarası ile PTT havalesi ya da Belediyelerin banka hesaplarına vergi ödemesi yapılmaktadır.

 • Bir diğer seçenek ise internetten ödeme yapılabilmesidir. “E-belediye” sistemi ile emlak vergisi online olarak yapılabilir. Henüz yeni sayılabilecek bir sistem olan “e-belediye” tüm belediyeler tarafından uygulanmadığı için, bağlı olduğunuz belediyenin internet ödemesi varsa, bu yolla ödemenizi yapabilirsiniz.

 

Gayrimenkul kira gelirleriniz istisna tutarını aşması halinde, Yıllık GMSİ olarak Nisan ayında Gelir Vergisi Beyanında bulunmanız gerekmektedir.

bottom of page