top of page

Bağımsız Denetim

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na uygun bağımsız denetim.
Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun bağımsız denetim.

ABD'de kabul görmüş Muhasebe ve Raporlama Standartlarına (US GAAP) uygun bağımsız denetim.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim.

Hazine Müsteşarlığı Sigorta ve Reasürans mevzuatına uygun bağımsız denetim.

Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma ve ilişkili kuruluşların Türkiye'deki iştiraklerinin bağımsız denetimi.

Özel denetime yönelik bağımsız dış denetim çalışmaları ve raporlarının hazırlanması.

Uluslararası İç Denetim Standartlarına uygun denetim ve risk değerlendirmesi.

İç kontrol sistemlerinin kurulması veya mevcut sistemin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve hazırlanan raporlar kapsamında sistem işlerliğinin sürekli denetime tabi tutulması.

Kamu Gözetim Kurumu'nun talep ettiği Ulusal ve Uluslararası standartlarda denetim hizmeti.

 

bottom of page