top of page

Mali Müşavirlik Hizmetleri

3568 Sayılı Serbest muhasebeci,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun tanımış oldu yetkiler dahilinde,


Türk Ticaret Kanunu'na göre sermaye şirketlerinin kurulması,bu sermaye şirketlerin yasal hesapların denetimini yapamak,

 

Şirketlerin ve şahıs firmalarının muhasebe departmanlarını oluşturmak ve periyodik olarak denetmek.

 

İç ve dış denetim uzman ekibimizle birlikte yapılmaktadır.

 

Şirketlerin sermaye durumlarını konrol ederek yorum yapmak ve sermaye artışı, azalışı yada tasfiyesine karar vermek.

 

Sermaye Tespit Raporu yazmak

 

Yıllık Kurumlar Vergisi beyannamesi v eya Gelir Vergisi beyannamesi işlemlerini onaylamak ve VUK'nun mükerrer 227'nci maddesine göre imzalamak.


Şirketlerin  KDV mahsup işlemlerini hazırlayıp takip etmek

 

 

 

 

bottom of page