top of page

2019 yılı Kıdem Tazminatı tavanı yükseldi


2019 yılında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı belli oldu.

2019 yılında çalışanlar ne kadar kıdem tazminatı alabilecek ?

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak ?

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page