top of page

e-Tebligat Zorunluluğu 1 Ocak 2019'da Başladı !


Tebligat işlemleri, 1 Ocak 2019’dan itibaren elektronik yolla yapılacak.

Değişikliğe göre, tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin, kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler, avukatlar, noterler, arabulucular ve bilirkişiler gibi kanun kapsamında yer alan tüm gerçek ve tüzel kişilere de tebligatları elektronik yolla yapılması şartı getirildi.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page