top of page

2019 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri (Pasaport,Kimlik,Çek yaprağı vb.)


Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 60) Değerli Kağıtlar tebliği 31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı Resmî Gazete - 3. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2019 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi.

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2019 itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

2019 Yılı Değerli kağıt bedelleri şöyle:

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page