top of page

2019 Yılı Damga Vergisi

Yıllık gelir vergisi beyannameleri (72,70 TL)

Kurumlar vergisi beyannameleri (97,10 TL)

Katma değer vergisi beyannameleri (48,00 TL)

Muhtasar beyannameler (48,00 TL)

Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç (48,00 TL)

Gümrük idarelerine verilen beyannameler (97,10 TL)

Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (35,70 TL)

Sosyal güvenlik kuramlarına verilen sigorta prim bildirgeleri (35,70 TL)

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page