top of page

YANLIŞ DÜZENLENEN FATURA NASIL İPTAL EDİLİR


Yanlış düzenlenen faturanın iptali nasıl olur?

Yırtılan, baskı hatası olan fatura nasıl iptal edilir?

Faturada seri numarası takip etmeli mi?

Şirketim yaşadığım sorunlar

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page